Hội thảo Quan hệ Việt Nam-Liên Bang Nga

13/11/2012

Nhân kỷ niêm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (Liên Xô trước đây) (1/1950-1/2010), Viện Nghiên cứu Châu Âu, thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, sẽ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng”.

Hội thảo được tổ chức vào ngày 03 tháng 3 năm 2010 tại Hội trường 3D, số 1 Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội. Mục tiêu của Hội thảo nhằm phân tích và đánh giá những vấn đề và triển vọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hội thảo sẽ tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

          1. Lịch sử phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - Xô giai đoạn 1950-1991.
2. Thực trạng quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga từ năm 1992 đến nay trên trong một số lĩnh vực: chính trị, an ninh, kinh tế, khoa học kỹ thuật; văn hóa giáo dục…
3. Triển vọng phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn tới.


Day: