Thông tin về hội thảo quốc tế do Viện Nghiên cứu Châu Âu tổ chức

13/11/2012

Viện Nghiên cứu Châu Âu sẽ tổ chức một hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: "Cộng đồng người Việt Nam tại một số nước Đông Âu: Thực trạng và vai trò trong bối cảnh mới", vào ngày 12 tháng 3 năm 2009. Hội thảo sẽ có sự tham dự của nhiều nhà khoa học đến từ Việt Nam và một số nước Đông Âu cũng như đại diện của một số Đại sứ quán các nước Đông Âu tại Việt Nam. Xem chi tiết Chương trình hội thảo tại đây​


Day: