Hợp tác Belarus - Cao Bằng - Viện Nghiên cứu Châu Âu (21/12/2012)

dsa das das das d dsad sa dsa das d as da da da

Hội thảo quốc tế: “Phụ nữ Châu Á và giáo dục: quan điểm Á - Âu và những nhìn nhận khác” (20/12/2012)

Hội thảo quốc tế: “Phụ nữ Châu Á và giáo dục: quan điểm Á - Âu và những nhìn nhận khác”

Tọa đàm khoa học quốc tế (19/12/2012)

Tọa đàm khoa học quốc tế

Thông tin về hội thảo quốc tế do Viện Nghiên cứu Châu Âu tổ chức (19/12/2012)

Thông tin về hội thảo quốc tế do Viện Nghiên cứu Châu Âu tổ chức

Hội thảo quốc tế: “Quan hệ Việt Nam – Ucraina: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng” (17/11/2012)

Hội thảo quốc tế: “Quan hệ Việt Nam – Ucraina: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng”
Day: